Fundacja KYNOLOGIA 

KRS 0000999052

Nasze cele:
a) Ochrona zwierząt;
b) Organizacja i nadzór nad hodowlą psów w Polsce;
c) Edukacja w zakresie kynologii;
d) Współpraca z władzami państwowymi przy tworzeniu przepisów dotyczących ochrony zwierząt i hodowli zwierząt towarzyszących, opiniowanie aktów prawnych
i uczestnictwo w procesie legislacji w w/w zakresie;
e) Rozwijanie rekreacji ze zwierzętami.
f) Zwiększenie dostępności usług weterynaryjnych dla zwierząt towarzyszących, w szczególności osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym, starszym i ubogim,
g) Pomoc społeczna dla właścicieli i opiekunów zwierząt towarzyszących w zakresie opieki nad ich zwierzętami

 Zarząd Fundacji:
Tomasz Kosiński - prezes 
Edyta Wojciechowska - v-ce prezes ds finansów
Joanna Kosińska - członek zarzadu
Mirosław Karczewski - członek zarzadu


cały STATUT w pdf

 

by FK. All Rights Reserved